Tag: Young Audience Award

Young Audience Award v kontexte súčasného európskeho filmu pre mládež

RADKA HOFFMANOVÁ Vo všeobecnosti je v rámci svetovej diskusie o kinematografii pre mládež možné odsledovať dve snahy o jej uchopenie, či ukotvenie. Jedným z nich je nazeranie na…