Pokyny k formální úpravě příspěvků do časopisu Film a doba

Pokyny pro autory (ke stažení v pdf)

Obecné pokyny:

Texty odevzdáváme v souboru doc. nebo rtf. bez zvláštního formátování.

Obrazovou přílohu nevkládáme přímo do textového souboru, nevkládáme do něj ani případné popisky. Odevzdáváme je zvlášť po jednotlivých souborech. Popisky odevzdáváme také ve zvláštním textovém souboru a uvádíme přesný zdroj.

(Obrazovou přílohu, nepřeje-li si autor/ka jinak, zajišťují redaktoři časopisu ve spolupráci s distributory. Každá obrazová příloha obsahuje buď informaci o zdroji, nebo popisek s názvem filmu, režisér/ka a rok v případě ucelenějším celků, například rubrik, jakými jsou Téma, popřípadě Fórum.)

Pokud je to možné, prosíme autory/autorky, aby pro své texty vymysleli název, zvl. pro kritiky a recenze, aby názvem textu nebyl jen titul filmu a jméno režiséra. Název článku a jeho podtitul pak oddělujeme jednoduše tečkou, nikoli jinými znaky (pomlčka, dvojtečka a podobně).

 

Úpravy textu:

Názvy filmů, knih, časopisů atd. píšeme kurzivou.

 • U filmů píšeme nejdříve český název (existuje-li oficiální český distribuční nebo festivalový), originální do závorky, následuje jméno režiséra a datace – například Občan Kane (Citizen Kane, r. Orson Welles, 1941). Padne-li jméno režiséra v rámci věty/odstavce nebo pojednává-li celý příspěvek o něm (zjednodušeně je-li z kontextu jasné, kdo film režíroval), není nutné jeho jméno v závorce opakovat.

Příklady:

 • Až na krev (There Will Be Blood, r. Paul Thomas Anderson, 2007) – distribuční název
 • Má křídla, kdo končí pádem (Jeder der fällt hat Flügel, r. Peter Brunner, 2015) – festivalový název
 • Noční rybolov (Paranmanjang, r. Park Chan-wook, 2011) – přepisujeme do latinky

 

 • Pokud pro film není český (distribuční nebo festivalový) název, píšeme originální název a do závorky český ekvivalent podle překladu autora/autorky.

Příklady:

 • Knight of Cups (Rytíř pohárů, r. Terrence Malick, 2015)
 • Chamissos Schatten (Chamissův stín, r. Ulrike Ottinger, 2016)

 

Přepisy asijských jmen:

 • Transkripce japonštiny

Přestože existuje česká transkripce japonštiny, budeme volit mezinárodní anglický přepis. Tedy

nikoliv Takeši Kitano, ale Takeshi Kitano. Přízvuk nad samohláskami také nebude používán. Oproti čínštině budeme japonská jména přepisovat v pořadí „křestní jméno“ a následně „příjmení“, přestože je tomu v japonštině naopak. Tedy nikoliv Kitano Takeshi, ale Takeshi Kitano.

 • Transkripce čínštiny

Jména režisérů a názvy filmů čínských režisérů budou přepisována trojím způsobem.

(1) Pokud je název z ČLR, bude používána mezinárodní transkripce pinyin, nikoliv česká transkripce (tedy budeme psát Zhang Yimou a nikoliv Čang I-mou). Jména v pinyinu by měla být možno skloňovat.

(2) Jména režisérů, kteří pocházejí z Hongkongu, se obvykle nepřevádějí do pinyinu a neexistuje jejich česká transkripce.

(3) Jména režisérů, kteří pocházejí z Taiwanu, by se také neměla přepisovat a neměl by být užíván pinyin. Tedy ne Hou Xiaoxian (pinyin), Chou Siao-sian (česká transkripce), ale Hou Hsiao-hsien.

V případě čínštiny je také nutno dbát na správné pořadí jména a příjmení, kdy příjmení je na prvním místě (tedy Zhang) a křestní jméno na místě druhém (Yimou). V případě nejasnosti je obvyklé, že příjmení je jen jedna slabika (Zhang) a křestní jméno jsou slabiky dvě, nicméně v pinyinu se nerozdělují pomlčkou (Yimou), naopak v původní české transkripci tomu tak je (I-mou).

 

 • Uvozovky – pro citaci užívejte dvojité uvozovky typu 99 66 („ “), bude-li citace v citaci, pak citaci, která je v rámci jiné citace, označte uvozovkami jednoduchými (‚‘).
 • Závorky – jako první v pořadí jsou závorky kulaté ( ), ale bude-li třeba použít v jejich rámci opět závorky, zvolte jako druhé v pořadí hranaté ([ ]).
 • Apostrof – značit pouze ’ (nezaměňovat s diakritickou čárkou – to je ta na klávese vedle backspace).
 • Trojtečka (výpustka) – nepíše se pomocí tří jednotlivých teček, ale jde o jeden znak, ve Wordu pomocí kombinace ctrl + alt + . (…). Výpustku např. v citaci do hranatých uvozovek.
 • Číslovky – od jedné do deseti psát slovy, označení dekád také slovy (šedesátá léta, sedmdesátá léta apod.).
 • DÍKY x KVŮLI – „díky“ by se mělo objevovat pouze v případě, že se jedná o pozitivní, dobrou informaci/zprávu, má totiž kladný význam, zatímco „kvůli“ má negativní nádech, ekvivalentem je „vinou“.
 • Pozor na zaměňování spojovníku a pomlčky.

SPOJOVNÍK se píše

 • u některých složených přídavných jmen (např. technicko-ekonomický),
 • u těsného spojení substantiv (např. kuchař-číšník x nepíše se, je-li druhý člen určující, např. chemik analytik), u spojení typu Rh-faktor, C-vitamin),
 • u některých (zahraničních) jmen (Marie Curie-Skłodowska, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Henri de Toulouse-Lautrec, Kim Ir-sen, Mao Ce-tung a mnohá další),
 • u některých cizích slov, např. ping-pong, moucha tse-tse, play-off, e-mail ad.

Více viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=164

 

POMLČKA

 • Vystupuje ve funkci výrazů a, až, od … do … nebo proti (versus). V případě, že jsou oba pomlčkou oddělené výrazy jednoslovné, píšeme pomlčku bez mezer (napřautorská dvojice Havránek–Jedlička, vztah člověk–zvíře, otevírací doba 8–16 h, dálnice Praha–Brno, utkání Sparta–Slavia). Stejně tak píšeme pomlčku i v případech typu Havránkova–Jedličkova Česká mluvnice, Kaplanova–Meierova metoda. Pokud je v těchto spojeních alespoň jedna ze složek víceslovná, doporučujeme oddělovat pomlčku mezerami z obou stran (např. autorská dvojice B. Havránek – A. Jedlička, autobus Hradec Králové – Litomyšl, železniční trať Praha-Smíchov – Beroun, souvislý dálniční úsek Lipník nad Bečvou – Bohumín-sever, zápas Slavia Praha – Mladá Boleslav, přátelské utkání Praha-Zbraslav – Dobříš, vztah malý muž – velká žena).
 • Používá se místo čárky: Tato kniha – vydaná ještě před válkou – je opravdu úžasná.

Více pak na http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=165

 

Zápis bibliografických citací (v poznámkách):

Obecně řečeno, v případě citací nebo odkazů na literaturu uvádíme bibliografické poznámky v závěru textu; v případě poznámek v textu (v odděleném sloupci na hraně sazby) s nutností odkazu na literaturu, odkazujeme na bibliografickou poznámku za textem. (V textu tedy neděláme poznámky pod čarou, ale všechny poznámky vč bibliografie uvádíme ZA TEXTEM.)

Příklady:

 • Jméno Příjmení(čárka) Název (kurzívou) (tečka) Místo vydání (dvojtečka) Nakladatelství Rok (tečka) | příp. plus strany: Rozmezí (ve formě bez mezer, s pomlčkou) (tečka)

Rudolf Schimera, Dějiny čínsky mluvených kinematografií od počátků do roku 1949. Olomouc: VUP 2014.

 • Jméno Příjmení(čárka) Název dílčí studie / článku(uvozovky) (tečka) In: (editor) Jméno Příjmení (ed.) (čárka) Název sborníku (kurzívou) (tečka) Místo vydání (dvojtečka) Nakladatelství Rok (čárka) s. Rozmezí (ve formě bez mezer, s pomlčkou).

Jan Mukařovský, „Jazyk spisovný a jazyk básnický“. In: Bohuslav Havránek, Miloš Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich 1932, s. 123–156.

 • Jméno Příjmení(čárka) Název článku (uvozovky)(tečka) Název periodika(kurziva) Ročník (čárka) Rok (čárka) č (tečka) Číslo (den tečka mezera měsíc tečka) (čárka) s (tečka) Číslo/ Rozmezí (ve formě bez mezer, s pomlčkou) (tečka)

René Wellek, „Slůvko o kritice“. Časopis pro moderní filologii 23, 1937, č. 2, s. 200.