O časopisu

Film a doba je kritický čtvrtletník o filmu, který sleduje a přináší reflexe dění v oboru. Vedle hrané kinematografie se časopis věnuje také filmu dokumentárnímu, animovanému i experimentálnímu. Kromě recenzí děl uváděných v distribuci přináší obsáhlé reporty z nejdůležitějších českých a světových festivalů. Publikuje rozhovory s domácími i zahraničními tvůrci, profily národních kinematografií a jejich hlavních reprezentantů i exkurzy do filmové historie.

Měsíčník Film a doba, vydávaný od roku 1955, se pod vedením jednoho z nejváženějších českých filmových kritiků a historiků Antonína Nováka (píšícího pod pseudonymem Jan Žalman) v šedesátých letech minulého století významně podílel na přípravě intelektuálního a politického ovzduší pražského jara a teoreticky formoval českou a slovenskou filmovou novou vlnu. Okruh čtenářů tvořili nejen filmoví profesionálové a odborníci, ale i širší vrstva zájemců o filmové umění a jako jediný odborný filmový časopis v Československu byl Film a doba ceněn i v zahraničí. Důsledky potlačení reformních snah srpnovou okupací v roce 1968 se postupně odrazily v odvolání šéfredaktora a v řadě cenzurních zásahů do obsahu časopisu. Třebaže pod soustavným ideologickým tlakem byla redakce v následujících dvou desetiletích nucena publikovat oficiální texty činitelů normalizace, díky tomu, že až do poloviny 80. let nebylo místo šéfredaktora přímo obsazeno a časopis byl řízen takříkajíc na dálku, dařilo se jí udržovat dosavadní vysokou úroveň článků, portrétních studií a statí přinejmenším v oblasti informování o dění ve světové filmové tvorbě. Krize paradoxně nastala příchodem svobody: podobně jako jiné nevýdělečné časopisy ztratil Film a doba v roce 1992 vydavatele. Tehdejší šéfredaktorka Eva Zaoralová (působící v redakci od roku 1968 pod jménem Hepnerová), bývalý redaktor Jan Svoboda a nový redaktor Stanislav Ulver nalezli řešení v založení občanského sdružení, které časopis začalo vydávat jako čtvrtletník.

Vedení redakce přejal Stanislav Ulver, který za pomoci Evy Zaoralové a Radany Ulverové připravoval nadále časopis nejen po obsahové, ale i po grafické a technické stránce. V následujících letech si Film a doba udržel dosavadní vysokou úroveň, navíc rozšířil oblast zájmů na televizní tematiku, dokumentární film a animovanou tvorbu i na expandující videoart. S autorským přispěním předních představitelů oboru filmové vědy a kritiky se vždy snažil nepodléhat módním trendům a zůstat přístupný nejen odborné veřejnosti, ale i širšímu okruhu čtenářů. Jako profesor na katedře scenáristiky FAMU věnoval šéfredaktor zvláštní pozornost povzbuzování české (ale i slovenské) filmové tvorby, současně však časopis neopomíjel sledovat nové trendy filmové tvorby ve světě. Od roku 2012 vychází kromě čtyř českých čísel časopisu každoročně i jedno zvláštní číslo v angličtině – Special English Issue, věnované filmové produkci v České republice i na Slovensku. O hodnotách časopisu a jeho uznání na světové scéně svědčí fakt, že Film a doba je zařazen na prestižní seznam periodik vydávaný Mezinárodní organizací filmových archivů (FIAF).