Recenze

Více

Vyrovnat se s minulostí

Málokdy se přihodilo, že by lidé podílející se na hrůzách stalinských procesů padesátých let svých činů někdy litovali, neřkuli že by činili pokání. To se týká i žen, tehdy ovládaných až…