kritický čtvrtletník o filmu a době vychází od roku 1955ISSN
0015-1068

Registrace na MK ČR pod číslem E 1569

Vydává
Spolek přátel Filmu a doby, z. s.
(vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4540)

Adresa & Fakturační údaje
Film a doba
Branická 620/124
147 00 Praha 4
IČ: 457 01 733
DIČ: CZ45701733
Účet: 4145304329/0800 (Česká spořitelna)

Produkce a technická příprava
Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
http://vffup.upol.cz/

Šéfredaktorka
Eva Zaoralová

Výkonný redaktor
Michal Kříž (Glosy, Festivaly, Český film)
lugardon@gmail.com
+420 774 231 579

Redakce
Jan Křipač (Téma, Současný film, Historie, Rozhovory, Kritiky, Recenze)
jan.kripac@gmail.com
Martin Šrajer (Téma, Historie, Studie, Fórum)
martin.srajer@gmail.com

Redakční rada
Michal Bregant, Jan Bernard, Petr Gajdošík, Saša Gedeon, Pavel Horáček, Milan Klepikov, Karel Och, Alena Prokopová, Jan Svoboda, Zdena Škapová


Film a doba vychází s finanční podporou Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury ČR.

logo template web
logo template web