Audiovizuální eseje

Audiovizuální esej a videografická kritika
Platforma pro audiovizuální teorii a kritiku a experimenty se zkoumáním filmu filmem.